La comparabilitat de competències com a base per a la mobilitat d’estudiants

A+ A- Aa
Partager cette page :
Image 1.jpg

Una de les accions més remarcables per afavorir la cooperació transfronterera entre universitats i empreses és la mobilitat dels estudiants. Aquesta mobilitat requereix, entre altres condicions, el reconeixement acadèmic de les universitats participants; per aquest motiu, els equips de les universitats de Girona i Perpinyà hem elaborat un procediment per facilitar el reconeixement dels estudis de Màster en Turisme d’ambdues universitats: la comparabilitat de competències. L'anàlisi realitzada ens ha permès identificar i incloure les competències en tres grups: homologables, les que són presents en els dos plans d'estudi; singulars o complementàries, les que estan definides en un màster i que caldria afegir a l'altre; i transfrontereres, les que tots dos màsters han de programar per al treball en empreses o institucions transfrontereres.


Thématique(s)
LLL Transversalis
Partager cette page :

Mise à jour le 8 / de desembre / 2020