Llançament

A+ A- Aa
Partager cette page :

Llançament oficial del projecte LLL-TRANSVERSALIS
a ambdós bandes dels Pirineus

  • A Espanya

El llançament oficial del projecte LLL-Transversalis a Espanya fou el 16 de novembre de 2017 a l'Universitat de Saragossa. El Vicerrector Luis Miguel GARCIA VINUESA subratllà l'interès pel projecte i el lideratge de l'Universitat de Saragossa en les accions a desenvolupar en l'àmbit de l'orientació universitària i per l'ocupació, eix d'acció de gran rellevància per garantir la implementació del model de formació per competències, d'acord amb l'Aprenenatge al Llarg de la Vida.

Llançament oficial del projecte el 31 de gener de 2019 a la Universitat de Lleida.


  • A França
Amb motiu del llançament oficial del projecte LLL-TRANSVERSALIS a la part francesa, el 3 de juliol de 2018 a l'Universitat de Perpinyà Via Domitia, el seu President, el Professor Fabrice LORENTE, va firmar la “Carta de les Universitats europees par a la formació dual al llarg de la vida”. Aquesta carta té per objecte formalitzar els compromisos contrets per les universitats per desenvolupar les eines de la formació dual i la Formació permanent en l'espai transfronterer Espanya-França-Andorra. 
Partager cette page :

Mise à jour le 10 / d’abril / 2020