LLL-transversalis

A+ A- Aa
Partager cette page :

LLL - TRANSVERSALIS és un projecte desenvolupat dins del marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 (Programa de Cooperació territorial Espanya - França - Andorra) gràcies a la col·laboració de 9 socis, els quals constitueixen una xarxa transfronterera, l'objectiu de la qual és harmonitzar i reforçar les pràctiques de la Formació Continua al Llarg de la Vida, amb la finalitat de respondre a les necessitats dels territoris:

Image des 9

1. Université de Perpignan Via Domitia - Respondable del projecte

2. Universitat de Girona

3. Universitat de Lleida

4. Universidad de Zaragoza

5. Université de Toulouse Jean Jaurès

6. Université de Toulouse Paul Sabatier

7. Instituto de Maquina-Herramienta

8. Université de Pau et des Pays de l'Adour

9. Universitat d'Andorra

 

Aquest projecte considera l'espai transfronterer franco-espanyol-andorrà. Mitjançant cooperacions històriques (TRANSVERSALIS 2009-2013) entre les institucions universitàries i seguint les estratègies fixades per les autoritats regionals i nacionals, el projecte s'articula sobre 3 temes:

  • Relacionar competències i oferta de formació: la creació de models transfronterers ha de servir com a eina d'integració global dels sistemes de formació i d'ajuda a la mobilitat;
  • Tenir present les evolucions dels models d'empresa per fer evolucionar els models de formació (alternança - aprenentatge - reconeixement d'equivalència de dels coneixements professionals): l'oferta de formació així com el reconeixement de competències han de desenvolupar-se en un continuum de territoris, concretitzant-se a travès de la creació de formacions comunes en alternança (formació dual) o de co-validació de diplimes transfronterers per la VAE
  • Orientar bé per formar bé: creació d'eines d'orientació necessàries per l'èxit en el procès d'adquisició de competències.

El projecte LLL-TRANSVERSALIS participa en el plantejament de l'estructuració d'una oferta global de serveis en 6 regions (Catalunya, Occitània, Andorra, Aragó, Aquitània, País Basc) treballant sobre la creació d'una estrucutra transfronterera.

Responsable del projecte: Frédéric BRAJOU - Docent i Director del Departament de Formatió Continua y Formació dual de la Université de Perpignan Via Domitia.

Logo Poctefa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

 

Eix 5 : Reforçar les competències i la inclusió en el si dels territoris.

8e – Afavorir una ocupació durable i de qualitat i donar suport a la mobilitat de la mà d'obra a través de la integració de mercats transfronterers de treball, incloent la mobilitat transfronterera, les iniciatives locals comunes en matèria de treball, els serveis d'informació i de consell i la formació comuna.

OE9 – Promoure el potencial endògen, el desenvolupament de sistemes de formació i les competències de persones del territori transfronterer per millorar l'accès al treball.

Partager cette page :

Mise à jour le 24 / de novembre / 2021