Processsos de certificació i qualificació, Validació de l'Experiència Professional (VAE)

A+ A- Aa
Partager cette page :

El projecte experimentarà el procès de Validació de l'Experiència Professional (jurat transfronterer - 30 membres) d'ocupacions interessants pels tres països (ocupacions de montanya/turisme). Un treball específic sobre les eines d'evaluació (ECTS/ECVET) hauria d'aportar recomanacions als responsables de l'UE (document).

Dirigit per l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès

El model de la VAE a França, un model únic a Europa

La VAE (validació de coneixements adquirits per l’experiència) a França és un dispositiu que inclou tots els nivells de formació i ofereix la possibilitat de validar íntegrament una titulació. En altres llocs d'Europa, els dispositius equivalents sovint es limiten a formacions professionals i/o només proporcionen exempcions i reduccions en la formació. Una altra especificitat francesa és l’acompanyament dels candidats, un factor que sembla ser ben valorat tant pels professionals de la VAE com pels candidats. La transferència del model francès VAE a altres països requereix una experimentació. La constitució de jurats transfronterers serà una veritable oportunitat per als socis.

Estudi sobre la Validació de l'Aprenentatge adquirit per la Experiència a Europa

 
vae
L’estudi sobre la Validació de l’Aprenentatge adquirit per la Experiència (VAE) a Europa forma part del projecte Interreg POCTEFA Life Long Learning Transversalis. Ha estat encarregat pel Servei de Formació Contínua de la Universitat de Toulouse Jean Jaurès, que també coordina l'acció. A la primera part, hi descobrireu l’estat d’implementació de la VAE a França i, més particularment, dins l’àmbit universitari. Més endavant, l'estudi analitza el marc europeu per a la validació dels aprenentatges no formals i informals i la seva aplicació a diversos països europeus. L’última part de l’estudi està dedicada a la formulació de recomanacions, generades a partir de diferents entrevistes i de l’anàlisi bibliogràfica, per millorar el sistema VAE i, sobretot, la seva transferència a altres universitats europees, en particular, espanyoles i andorranes, i la creació de jurats VAE transfronterers.

Guies metodològiques per a la VAE destinades a tothom

guide

Dins l'acció 7 duta a terme per la Universitat de Toulouse Jean Jaurès, s'han elaborat 6 petites guies metodològiques en el context dels jurats VAE transfronterers:

Experimentació de la VAE transfronterera

 

La VAE transfronterera:
un experiment innovador per als socis espanyols i andorrans

Una de les accions del projecte LLL-TRANSVERSALIS té com a objectiu estudiar i desenvolupar el sistema VAE (Validació de coneixements adquirits per l’experiència), especialment, a Andorra i Espanya. Els primers assajos van començar el mes de juny a la Universitat de Perpinyà Via Domícia i a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc Jean Jaurès (UT2J). L’àmbit d’experimentació gira al voltant de quatre àrees determinades: Turisme, Digital, Mecànica i Agroalimentària. A tall d’exemple, l’UT2J va organitzar un jurat VAE transfronterer a l’ISTHIA de Foix sobre el Grau Professional Guia Conferenciant. A partir d’aquests experiments sorgeixen preconitzacions i recomanacions per tal d’adaptar el sistema al país d’acollida. El punt de vista dels socis andorrans i espanyols és, per tant, fonamental per a una modelització pertinent del model francès VAE.

En el marc del projecte LLL-Transversalis, es van organitzar 32 jurats VAE transfronterers.

Carta de Qualitat de la VAE transfronterera


Tot i ser un aspecte central en la vida professional dels europeus, la valoració de l’aprenentatge informal i no formal no s’ha formalitzat dins el context transfronterer. Prenent com a base el coneixement i l'experiència dels serveis de formació contínua socis del projecte, LLL-Transversalis té com a objectiu proposar un model de VAE (Validació d’Aprenentatges adquirits per l’Experiència) transfronterer. Aquest model es va implementar en el marc dels jurats VAE transfronterers, presencials i per videoconferència (requisits sanitaris), mitjançant la mobilització de les guies metodològiques del projecte. El nostre objectiu ara és aconseguir una Carta de Qualitat basada en les recomanacions del Consell d’Europa i en el referent francès Qualiopi.

Descarregueu la Carta de Qualitat de la VAE transfronterera
 
Partager cette page :

Mise à jour le 8 / de novembre / 2021