Processsos de certificació i qualificació, Validació de l'Experiència Professional (VAE)

A+ A- Aa
Partager cette page :

El projecte experimentarà el procès de Validació de l'Experiència Professional (jurat transfronterer - 30 membres) d'ocupacions interessants pels tres països (ocupacions de montanya/turisme). Un treball específic sobre les eines d'evaluació (ECTS/ECVET) hauria d'aportar recomanacions als responsables de l'UE (document).

Dirigit per l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès

El model de la VAE a França, un model únic a Europa

La VAE (validació de coneixements adquirits per l’experiència) a França és un dispositiu que inclou tots els nivells de formació i ofereix la possibilitat de validar íntegrament una titulació. En altres llocs d'Europa, els dispositius equivalents sovint es limiten a formacions professionals i/o només proporcionen exempcions i reduccions en la formació. Una altra especificitat francesa és l’acompanyament dels candidats, un factor que sembla ser ben valorat tant pels professionals de la VAE com pels candidats. La transferència del model francès VAE a altres països requereix una experimentació. La constitució de jurats transfronterers serà una veritable oportunitat per als socis.

Experimentació de la VAE transfronterera


La VAE transfronterera:
un experiment innovador per als socis espanyols i andorrans

Una de les accions del projecte LLL-TRANSVERSALIS té com a objectiu estudiar i desenvolupar el sistema VAE (Validació de coneixements adquirits per l’experiència), especialment, a Andorra i Espanya. Els primers assajos van començar el mes de juny a la Universitat de Perpinyà Via Domícia i a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc Jean Jaurès (UT2J). L’àmbit d’experimentació gira al voltant de quatre àrees determinades: Turisme, Digital, Mecànica i Agroalimentària. A tall d’exemple, l’UT2J va organitzar un jurat VAE transfronterer a l’ISTHIA de Foix sobre el Grau Professional Guia Conferenciant. A partir d’aquests experiments sorgeixen preconitzacions i recomanacions per tal d’adaptar el sistema al país d’acollida. El punt de vista dels socis andorrans i espanyols és, per tant, fonamental per a una modelització pertinent del model francès VAE.
 
Partager cette page :

Mise à jour le 10 / d’abril / 2020