LLL-transversalis

A+ A- Aa
Partager cette page :

LLL - TRANSVERSALIS és un projecte desenvolupat dins del marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 (Programa de Cooperació territorial Espanya - França - Andorra) gràcies a la col·laboració de 9 socis, els quals constitueixen una xarxa transfronterera, l'objectiu de la qual és harmonitzar i reforçar les pràctiques de la Formació Continua al Llarg de la Vida, amb la finalitat de respondre a les necessitats dels territoris:

1.      Universitat de Perpignan Via Domitia (UPVD) / Respondable del projecte

2.       Universitat de Girona

3.      Universitat de Lleida

4.      Universitat de Saragossa

5.      Universitat de Toulouse 2 Jean JAURES

6.      Universitat de Toulouse 3 Paul SABATIER

7.      Instituto Mecánica Herramienta

8.      Universitat de Pau i de Pays de l’Adour

9.      Universitat d’Andorra

 

Aquest projecte considera l'espai transfronterer franco-espanyol-andorrà. Mitjançant cooperacions històriques (TRANSVERSALIS 2009-2013) entre les institucions universitàries i seguint les estratègies fixades per les autoritats regionals i nacionals, el projecte s'articula sobre 3 temes:

  • Relacionar competències i oferta de formació: la creació de models transfronterers ha de servir com a eina d'integració global dels sistemes de formació i d'ajuda a la mobilitat;
  • Tenir present les evolucions dels models d'empresa per fer evolucionar els models de formació (alternança - aprenentatge - reconeixement d'equivalència de dels coneixements professionals): l'oferta de formació així com el reconeixement de competències han de desenvolupar-se en un continuum de territoris, concretitzant-se a travès de la creació de formacions comunes en alternança (formació dual) o de co-validació de diplimes transfronterers per la VAE
  • Orientar bé per formar bé: creació d'eines d'orientació necessàries per l'èxit en el procès d'adquisició de competències.

 

El projecte LLL-TRANVERSALIS participa en el plantejament de l'estructuració d'una oferta global de serveis en 6 regions (Catalunya, Occitània, Andorra, Aragó, Aquitània, País Basc) treballant sobre la creació d'una estrucutra transfronterera.

 

Eix 5 : Reforçar les competències i la inclusió en el si dels territoris.

8e – Afavorir una ocupació durable i de qualitat i donar suport a la mobilitat de la mà d'obra a través de la integració de mercats transfronterers de treball, incloent la mobilitat transfronterera, les iniciatives locals comunes en matèria de treball, els serveis d'informació i de consell i la formació comuna.

OE9 – Promoure el potencial endògen, el desenvolupament de sistemes de formació i les competències de persones del territori transfronterer per millorar l'accès al treball.


Partager cette page :

Mise à jour le 21 / gener / 2019