Campus transfronterer i gestió de competències

A+ A- Aa
Partager cette page :

Tant a França com a Espanya, la noció de competèncie és la base del sistema de formació professionalitzador.
El nostre projecte cerca :

  • Establir, conjuntament, un enfocament comú de la noció de "competèncie";
  • Transformar el model descriptiu de l'oferta de formació professionalitzadora en blocs de competències.

A més, el projecte permetrà la creació i estructuració administrativa i jurífica d'una estructura transfronterera, la qual assegurará la perennitat dels resultats.

Dirigit per l’Université de Perpignan Via Domitia

Taller intercultural


Taller intercultural a la Université de Perpignan Via Domitia

 
Els dies 12 i 13 de març de 2019, es va dur a terme el primer "Taller intercultural" dins el marc del projecte LLL-TRANSVERSALIS. Els professors i les persones encarregades dels intercanvis internacionals dins els centres d'educació superior associats de Girona, Lleida, Zaragoza, Elgoibar y Tolosa, van aprendre sobre els principis de la intercomprensió, especialment, amb Mireille Courrent i Michel Adroher, catedràtica i professor titular de la Universitat de Perpinyà Via Domícia, respectivament. Segons ells, "La intercomprensió és la capacitat d'entendre una llengua estrangera sense haver-la après, partint de les similituds amb la nostra llengua materna o un altre idioma que coneguem".

Taller intercultural a Tolosa de Llenguadoc

Les universitats de Tolosa —Jean Jaurès i Paul Sabatier— van acollir els socis espanyols i andorrans en el marc del 2n Taller Intercultural del projecte LLL TRANSVERSALIS. Aquestes jornades de taller van proporcionar claus socioculturals als participants, amb l'objectiu d'enfortir la col·laboració transfronterera entre els centres d'educació superior associats. La primera jornada es va centrar en "Allò que ens uneix", és a dir, el que uneix les dues universitats de Tolosa entre si i el que uneix Tolosa i Espanya al llarg de la història. La segona jornada es va destinar a qüestions tècniques com l'enfocament basat en competències i la formació dual. Unes 40 persones van poder rebre la formació corresponent a aquests dos primers tallers.

Taller competèncie


Conferència “Espanya - França - Andorra: tres models de formació”
a l'Universitat de Perpinyà Via Domitia

LLL-TRANSVERSALIS va organitzar el 22 de novembre 2018 una conferència per presentar els nous models de formació basats en les competències de les Universitats d'Andorra, Lleida i Girona. La intervenció dels ponents ha permès comprendre els diferents sistemes d'organització, així com els mètodes de construcció dels cursos formatius per competències i els blocs de competències. Antonio SERRANO GONZALEZ, President de la ACPUA, autoritat administrativa independient responsable d'avaluar les formacions i els centres d'Ensenyament Superior a l'Aragó, ens va informar sobre els criteris d'avaluació.

 

Enfocament per competències i Formació Permanent: traduir una formació en competències i blocs de competències de la teoria a la pràcticaL’enfocament per competències i blocs de competències té com a objectiu facilitar l'orientació, la formació dual, la mobilitat internacional, la validació de coneixements adquirits per l’experiència (VAE) i la formació permanent mitjançant la flexibilitat i la individualització dels itineraris. Florence Cassignol, professora-investigadora i directora de el Centre de Suport a la Pedagogia de la Universitat de Perpinyà Via Domícia, va presentar l’historial, el marc reglamentari i les característiques de l'enfocament per competències i blocs de competències que s'aplica, actualment, a l'ensenyament superior. Aquesta conferència, organitzada el 13 de desembre de 2018, va mobilitzar a 46 participants.


Conferència sobre la nova llei
“Per la Llibertat d’Escollir el seu Futur Professional”

La nova llei “Per la Llibertat d’Escollir el seu Futur Professional”, promulgada el 5 de setembre de 2018, modifica profundament la Formació Permanent. Catherine Fabre, diputada, membre de la Comissió d'Afers Socials, nomenada ponent del Projecte de Llei “Per la Llibertat d'Escollir el seu Futur Professional” en els aspectes “Formació Professional” i “Formació dual”, va presentar als 60 participants els canvis principals, especialment, en qüestions de formació dual: "A França, el 7 % dels joves es troben en procés de formació dual, mentre que a Alemanya o Suïssa són el 15 %. Necessitem desenvolupar la formació dual per satisfer les necessitats dels joves i de les empreses. La nova llei permet un augment en el límit d'edat de 25 a 29 anys i la simplificació de les ajudes a l'ocupador". Catherine Fabre, conferència organitzada a la Universitat de Perpinyà Via Domícia, dijous 21 de febrer del 2019.


Conferència sobre
"L’acompanyament pedagògic a la formació dual: el tutor acadèmic"

El dia 14 de març de 2019, LLL-TRANSVERSALIS en col·laboració amb el Centre de Suport Pedagògic de la Université de Perpignan Via Domitia va organitzar, una conferència pronunciada per Christine Poplimont, catedràtica en Ciències de l'Educació, sobre el paper del tutor acadèmic, veritable acompanyador pedagògic de l'alumne en formació dual, en presència dels socis de la Universitat de Lleida, responsables de la professionalització dels actors del desenvolupament de la formació dual. Aquesta intervenció va permetre presentar els fonaments, l'organització i les especificitats de la formació dual, i estudiar les eines pedagògiques de la formació dual, així com la posició del formador.
 

Conferència Tutors Professionals


 

La formació dual és un sistema de formació que els alumnes utilitzen cada vegada més per a professionalitzar-se. No obstant això, aquest sistema, que requereix la implementació d’un acompanyament per a l'aprenent dins de l'empresa, constitueix una nova missió per als professionals que en són responsables.

Sophie Bismuth, enginyera de formació i formadora de tutors d'empresa, va parlar des d'un punt de vista pràctic, del paper del tutor professional i de les qüestions concretes que se li plantegen dins el marc d'aquesta activitat. Aquesta conferència, organitzada a la Universitat de Perpinyà el 13 de juny de 2019, va aplegar 35 participants.
 

Seminari transfronterer Competències - "Doctorials"

Aquest seminari transfronterer sobre les competències va tenir lloc del 21 al 25 d'octubre de 2019 a la Universitat de Girona. Va aplegar 19 doctorands de les universitats de Perpinyà i Girona per abordar el tema de les competències transfrontereres en formació i ocupació. Conferències i tallers van permetre una reflexió compartida.

 
Partager cette page :

Mise à jour le 14 / d’abril / 2020