Intercomprensió, quésako?

A+ A- Aa
Partager cette page :

La intercomprensio a l'espai transfronterer Espanya-França-Andorra


El món tal com el coneixem avui es caracteritza per la diversitat de cultures, de llengües, de formes d'educació, de comunicació. Les trobades i els intercanvis entre aquestes diferents cultures, la trobada de l'altre, de l'alteritat, sempre han format part de la nostra quotidianitat. Les nostres societats actuals s'han modelat mitjançant aquests diàlegs interculturals que les han fet evolucionar; són el fruit de la comunicació intercultural.

Per aquesta raó la interculturalitat i la intercomprensió s'exploten cada cop més sobretot en el marc de projectes internacionals amb l'objectiu d'intercanviar sabers, coneixements, per enriquir-nos personalment i professionalment. Per crear aquest enriquiment, no cal anar a l'altra punta de món per practicar la interculturalitat, només cal travessar la frontera. Com quan travessem la frontera francoespanyola o francoandorrana i veiem que se’ns ofereix tot una diversitat de cultures, llengües i maneres de pensar.

Com explica Philippe Blanchet en el seu treball sobre la intercomprensió, la intercomprensió sembla formar part del mateix procés que la interculturació, ja que també és un "procés pel qual dues persones en interacció avancen cadascuna envers l'altra i construeixen un espai funcional entre totes dues, un intermedi, cerquen el que tenen en comú, procuren resoldre les desavinences, sense negar les seves diferències sinó, ben al contrari, tenint-les en compte." És una forma de comunicació en què cadascú s'expressa en la o les llengües que domina i entén la llengua del seu interlocutor. Aquesta forma de comunicació s'utilitza més fàcilment entre parlants de llengües de la mateixa família (com les llengües romàniques o germàniques), ja que, si bé les llengües d'una mateixa família són diferents entre si, es poden constatar similituds més o menys importants entre elles, fet que facilita la comprensió.

A més, s'ha observat que aquest tipus de comunicació afavoreix l'equitat lingüística "que posa tots els actors al mateix nivell i contribueix així a crear una atmosfera de treball respectuosa on tothom pugui expressar-se amb serenitat".

 

Partager cette page :

Mise à jour le 22 / de novembre / 2021